Over 113 Zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd.

Wegnemen van het taboe op zelfmoord

Het idee voor Stichting 113 Zelfmoordpreventie (voorheen 113Online) is ontstaan uit het besef dat er nog steeds een taboe ligt op spreken over zelfmoord. Terwijl praten en contact maken juist zo essentieel is in suïcidepreventie. Psychiater Jan Mokkenstorm zocht contact met verschillende organisaties en stichtingen die al langere tijd bezig waren om hulp te bieden aan mensen met suïcidale gedachten en gevoelens. Samen zetten zij een solide platform voor online zelfmoordpreventie neer. Dit ging op 7 oktober 2009 live.

Van wanhoop naar hoop en leven

113 staat aan de kant van het leven en probeert te zoeken naar een uitweg uit de wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen rol. Anonimiteit staat in de hulpverlening hoog in het vaandel en de mening van de hulpzoeker wordt altijd gerespecteerd. We geven geen advies over middelen of methoden waarmee mensen zichzelf om het leven kunnen brengen. 113 is niet tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding (HBZ) die binnen de huidige wettelijke kaders kan worden verleend. We verwijzen mensen die meer willen weten over euthanasie of hulp bij zelfdoding door naar de huisarts.

Bevlogen professionals werken dagelijks aan preventie van suïcide

Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op ons online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp. Bevlogen professionals en stagiairs die werken vanuit onze vestiging in Amsterdam en vrijwilligers in het gehele land maken dit mogelijk.

113 activeert suïcidepreventie-actienetwerken

Naast de activiteiten als zorgaanbieder is 113 aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS. Met ons Supranet-programma zetten we suïcidepreventie-actienetwerken op. Dat doen we in verschillende regio’s van het land en binnen de ggz met grote ggz-instellingen. Omdat we geloven dat je suïcide alleen samen kunt voorkomen. We zijn internationaal georiënteerd door deelname aan European Alliance Against Depression (EAAD) en onze rol in de International Zero Suicide Movement.